Obsah 

Aktuality

Aktualizováno 1.6.2011

STÁLE EXISTUJE ŘEŠENÍ, JAK REVOKOVAT ŠPATNÁ ROZHODNUTÍ.

O víkendu tomu bylo dvacet let, co československá vláda schválila zásady pro sestavení seznamu podniků a majetkových účastí státu určených pro privatizaci.

Tento krok odstartoval velkou privatizaci a velká privatizace znamenala vykročení k tržní ekonomice, neboli ke kapitalismu. Osm let po té, u příležitosti desátého výročí listopadového převratu jasnozřivě poznamenal Ludvík Vaculík, že důvody, pro které kdysi zvítězil komunismus, jsou zde zpátky.

S dvacetiletým odstupem již ve společnosti jednoznačně převládá pocit, že státní majetek byl rozkraden. V každém případě je velká privatizace dávno promlčena, nikdo za ni nepůjde sedět. Zda tehdejší loupeži za bílého dne dali zelenou političtí zločinci, anebo političtí diletanti je už pouze otázkou pro historiky, v praxi to vyjde nastejno. Transformace společnosti se hrubě nepovedla a škody způsobené nesmyslným zavedením kapitalismu jsou podobné, jako ty, které se před tím připisovaly komunistům. Zjišťujeme, že dobře už bylo, aniž bychom si uměli vzpomenout, kdy vlastně bylo dobře.

Proč tak pozdě většině lidí dochází, že vracet se ke kapitalismu byla pitomost? Možná proto, že zapomínáme na to, co nám kdysi vadilo. Především ale historii píší vítězové, a zpočátku se zdálo, že porážka minulého režimu byla velké terno. Lidí, co díky kapitalismu zvítězili, ale rychle ubývá. Souvisí to s pokračující akumulací kapitálu, kdy silnější požírají slabší, a boháči bohatnou na úkor střední třídy. Svobodnou soutěž vytěsnilo právo silnějšího a kapitalistická byrokracie už pomalu strčí do kapsy tu komunistickou. Velká privatizace se slavit nebude. Většina nemá proč a ti, co mají proč, se slavit neodváží.

Velká privatizace - Blanenský deník

Specifikem místní politiky je skutečnost, že na malém městě se nic nezamlčí a zlodějnu si každý pamatuje přes generace!

Již třetí volební období DEVASTUJE NÁŠ MĚSTSKÝ MAJETEK, NAŠI MĚSTSKOU POKLADNU zcela konkrétní hrstka lidí. Veškerá, pro veřejnost nevýhodná rozhodnutí, se tak dějí za tiché účasti a podpory LOKÁLNÍ VRCHNOSTI a zájmových skupin, spojené klientelistickou sítí. V poslední a ve zcela průhledné kauze podvedených a ponížených „MINERVÁKŮ“ je snad každému jasné, že to musí někdo zaplatit.

„MALÁ PRIVATIZACE“ je stále „ŽIVÁ“ a „L’Etat c’est moi“ - ani v našem městě neplatí…

 


Aktualizováno 4.5.2011

Vážení spoluobčané a příznivci.

Sdružení NESTRANÍKŮ aktivně podporuje FESTIVAL DEMOKRACIE A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
www.zlinskejaro.cz

a rovněž VÝZVU NENECHME SE OKRÁDAT
www.neo2011.cz

PŘIDEJTE SE K NÁM.

 


Aktualizováno 20.2.2011

Občanská iniciativa prosadila REVOKACI. Vyhráno však zdaleka není!

Třetí etapa privatizace městských bytů v Boskovicích je dočasně zastavena. Sbor zastupitelů minulý týden nečekaně ustoupil tlaku nájemníků a zrušil své loňské usnesení o pravidlech privatizace bytových domů v Hybešově ulici a na Masarykově náměstí. Odvoláním usnesení pozbyly platnost i v prosinci stanovené jednotkové prodejní ceny.

Každý zasvěcený člověk v našem městě musí poděkovat všem ZM, kteří zareagovali na občanskou iniciativu a hlasovali pro návrh REVOKACE. V zaběhlých demokraciích si nyní ZM obstarají veškeré dostupné informace (tedy OBJEKTIVNÍ) a prodiskutují s dotčenými a především s autory PETICE (obyvateli minerváckých bytovek) možná řešení. Po té zjistí, že členové RM a po té ZM v minulosti rozhodovali podle „NEPŘESNÝCH MATERIÁLŮ“ a v novém usnesení spravedlivě rozhodnou ve prospěch občanů i města.

Citace části PETICE obyvatel domů Hybešova 40–52:

„…dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním… My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby Zastupitelstvo města Boskovice přehodnotilo a snížilo cenu 6 125,- Kč za 1m2, která byla stanovena pro III. etapu privatizace městského bytového fondu.
Neboť:O privatizaci bytů z majetku Města Boskovice, ve kterých bydlíme, jsme usilovali již v II. etapě privatizace v roce 2004. To bylo Městem Boskovice odmítnuto s argumentem, že kvůli účelové dotaci poskytnuté městu na výstavbu bytových nástaveb, je zakázáno po dobu 20 let od kolaudace nástaveb převést byty na jinou osobu. Z toho důvodu byly domy na Hybešově ulici č. 42–52 z II. etapy vyjmuty.
Právním rozborem, který byl z naší iniciativy a z našich prostředků vypracován, bylo spolehlivě prokázáno, že v privatizaci těchto bytů Městu Boskovice nic nebránilo. Tento fakt představitelé města uznali.
Tím jsme neprávem přišli o možnost odkoupení bytu v ceně 2600,-Kč za m2 a s přihlédnutím k této skutečnosti je nynější cena 6125,- Kč za m2, což je 236% ceny předchozí, velmi nespravedlivá a tento postup považujeme za nerovné chování vůči skupině obyvatel…“.

Plné znění petice: zde.

 


Aktualizováno 15.1.2011

Vážení spoluobčané, v našem volebním programu jsme jako jediní deklarovali (kromě jiného) prodej zbývajících městských bytů za stejných podmínek předchozích privatizačních etap.

Bohužel staronová reprezentace města zřejmě nehodlá na svých rozhodnutích nic měnit!

Člen naší kandidátky Leopold Němec a člen Petičního výboru domů na Hybešově ulici č. 42–52, napsal svoji reakci do diskuse na: www.cssd-boskovice.cz:

Na posledním zasedání zastupitelstva, kde se mimo jiné jednalo o další privatizaci městských bytů, jsem k tomuto bodu vystoupil se zásadními připomínkami občanů, kterých se to dotkne. Téměř rok jsme usilovali o to, aby svůj nesouhlas s další privatizací město přehodnotilo a k privatizaci bytů přistoupilo. Věnovali jsme tomu mnoho času, energie i finanční prostředky. A podařilo se. Jenže za zcela jiných podmínek, než jsme si představovali, což jsme se nestandardně a neoficielně dozvěděli pár dnů před zasedáním zastupitelstva, které mělo privatizační pravidla schválit. A to byl i důvod mého vystoupení, na nic jiného už nezbyl čas.

My, kteří jsme za dotčené občany byli přítomni, jsme byli naprosto rozčarováni přístupem zastupitelů k této (ale i celkově) záležitosti. Letargie, netečnost, nezájem, žádná odezva. Jakoby to nebyli zastupitelé nás, občanů Boskovic, ale Murmaňska. Ten chlad z nich přímo čišel.

 


Aktualizováno 10.1.2011

Příspěvky od našich kolegů. Reakce na novoroční projev prezidenta od Jardy Kuchaře a výstižné zamyšlení Petra Havlíka.

vymentepolitiky.cz, obcane.cz

Reakce na novoroční projev prezidenta.

http://www.youtube.com

Finito la commedia?

Po půlroční nečinnosti se začínají rýsovat první obrysy toho, jakým způsobem bude asi naše vláda vládnout. Není snadné se v té spleti stranických a osobních výkřiků zorientovat. Uvnitř koalice probíhá permanentní přetahovaná, které nerozumí nejen veřejnost, ale zdá se, že ani aktéři samotní. Více než kdy jindy je zřejmé, že mnohé vládní figury nejsou pro výkon své funkce vybaveny nejen odborně, ale i osobnostně. V zákulisí tohoto béčkového kabaretu se odehrávají jiné hry, jejichž smyslem je skutečné ovládnutí tzv.ohlodávaní zbytků kořisti.

Pan Kalousek už pro nás možná chystá další složenky. Tentokrát nebudou fiktivní, ale v přeneseném slova smyslu skutečné. Výpadky v důchodovém systému odstartují zdražení jídla, léků, bydlení, energií a vlastně všech služeb. Úsporný vládní režim dopadne s největší vahou na kuchařky ve školních jídelnách, hasiče, zdravotní sestry apod. a také na nemohoucí a potřebné spoluobčany.

Méně už například na šéfa Správy železniční a dopravní cesty P. Habarta, který byl před časem významným členem organizačního výboru MS v lyžování v Liberci, a dnes má prý plat cca 260 – 280 tisíc Kč. měsíčně. Není nezajímavé, že si jej vybral do jedné z klíčových pozic statečný bojovník proti korupci pan Bárta.

Ale mohli bychom se zmínit i o šéfovi ČEZu Romanovi, jehož odměny jsou ještě řádově vyšší a mnoha dalších super manažerech, placených z veřejných zdrojů. Stále platí, že náš stát je drahý, neefektivní a jeho správa je často neslušná a nespravedlivá.

V minulých letech se občas někdo nesměle zmínil o tom, že některá rozhodnutí státních institucí možná ovlivňují zákulisní lobby anebo dokonce organizovaný zločin. Dnes jsme se posunuli do vyššího stádia. Tyto skupiny už přímo řídí stát. Ta disharmonie našich vládců je dána pouze tím, že se ty vlivné party perou mezi sebou. Motiv je zřejmý. Bude se prodávat zbytek státního majetku. Alibi je jasné – došly nám peníze. Máme velký dluh. Nebude na mandatorní výdaje. Proč? Ne proto, že si ty kuchařky, hasiči, zdravotní sestry a další žili nad poměry! Nad poměry si žijí ti, kteří tento stát systematicky a dlouhodobě ždímají.

Začalo to bezbřehou možností ovládnout rodící se velký byznys vybranou sortou investičních fondů v polovině devadesátých let. To vše v době vrcholícího bankovního socialismu. Zdroje z privatizace pak nekončily na rezervním důchodovém účtu, nýbrž na sanaci bank a v privátních kapsách zkušených eskamotérů. Za všechny jmenujme Borise Vostrého, jak jinak – kmenové eso bývalé StB.

Za Zemanovy, či spíše Grossovy éry se prodalo kde co. A často za velmi výhodných podmínek pro kupujícího. Zmiňme Škodu Plzeň, dnes aktuální Severočeské doly, Transgas, všechny státní banky, Vítkovice, Novou huť Ostrava, OKD a jiné. Bylo to v době ekonomického růstu. Vrchol plýtvání však přišel s příchodem Špidly a pokračoval za Topolánka. Nesmyslné akvizice ČEZu, předražené dálnice, nákupy drahých letadel, všechny armádní zakázky v řádech desítek miliard, předražené zakázky ČD atd., ale i „velkorysé“ plýtvání na úrovni krajů a mnoha obcí. Zahraniční investoři umně vyčerpali investiční pobídky – příspěvky zaměstnanosti, pozemky téměř zdarma, daňové prázdniny a už se rozhlížejí po levnějších destinacích.

Mezi tím se urodila nová vlna ovlivňovačů procesů správy veřejných zdrojů. Jsou to mágové v nakládaní s evropskými a státními dotacemi. Nejlépe se jim daří ve státních fondech, jejichž hospodaření je často téměř mimo kontrolu. Účet je děsivý. Pozitivní příklady jsou spíše dílem neohrožených jedinců, kteří se odmítli státi součástí mocenského byznysového mainstreamu.

Z domácího průmyslu zbylo torzo. V zemědělské produkci jsme závislí do značné míry na dovozech. Klesá úroveň vzdělávání, ve vleklé krizi je naše zdravotnictví atd. O to více máme supermarketů, heren a kasin, nevěstinců, některých podivných privátních škol, solárních panelů, polí řepky olejky, nesmyslných větrníků atd. Pokud na výše uvedené skutečnosti někdo poukazoval, pak byl zařazen na „black list“ a označen za nepřítele či blázna.

Dnes sledujeme nekonečný seriál různých kauz a afér, které se však skoro vždy rozplynou do ztracena. Kdo by je taky vyšetřoval? Naši mocní dokázali téměř zparalyzovat orgány činné v trestním řízení, včetně soudů a nebo je zařadili do těch správných struktur. Vládci nad naši krajinou ovládají dokonale disciplínu tzv. vyšumění. Občas se vypustí nějaká kouřová clona a jede se dál. Sem tam se někdo jako obětuje, aby se lid tzv. nasytil.

Dvanáct tisíc daňových subjektů daní v daňových rájích. Vesměs to jsou akciové společnosti s neznámou vlastnickou strukturou. Často úspěšní uchazeči o veřejné zakázky. Klientelistické sítě mají všude své kmotry a šibaly. K dispozici mají své detektivní kanceláře, právní full servis a často i pečlivé mediální krytí. Pokud náš stát budou i v budoucnu reprezentovat lidé jako Gross či Řebíček a jim podobní následovníci, pak se obávám, že nám není pomoci. Bez důkladného auditu uplynulého dvacetiletí nemá vůbec smysl přemýšlet o nápravě. Zvláště když nás žháři přesvědčují o tom, že oni budou těmi nejlepšími hasiči. Prodají ještě Lesy ČR, Českou poštu, Letiště Praha, další část ČEZu, ČD Cargo atd. Vystřihnou si ekologickou super zakázku, pár dalších fajnovostí a finito la commedia.

Po 20-ti letech už neobstojí argument o naší posttotalitní nezralosti. A nelze vše odůvodňovat globální ekonomickou krizí a ani přebujelou evropskou byrokracií. Konečným výsledkem pak může být masivní emigrace elit a další destrukce institucí státu. A nijak to nesouvisí s poněkud neučesanou akcí lékařských odborů, kterou diskredituje účast pana Hrabovského. Přesto tato akce otevřela řadu druhotných témat. A to nejen o racionalizaci naší nemocniční sítě a nedostatku lůžek pro doléčovací péčí či léčby dlouhodobě nemocných, ale i o finančních tocích ve zdravotnictví, rolí pojišťoven a lobby farmaceutických firem. Nabízí se i zcela klíčová úvaha o prioritách a proporcích správy země. Je správné, aby primář s 30-ti letou praxí v oboru měl nižší plat než např. začínající soudce a 5x nižší plat než manažer státního podniku?

Potřebujeme jasnou a srozumitelnou vizi a stručný scénář k jejímu naplňování. Chce-li stát, aby se uskromnili občané, pak se musí umět uskromnit sám. A musí o tom veřejnost věrohodně přesvědčit. To není o jednom procentu té či oné daňové sazby. Zásadní obrat přinesou pouze zásadní systémové změny. Nevěřím tomu, že jsou toho ti dnešní „Naši furianti“ schopni a hlavně často i ochotni. To je ta rozhodující potíž. A navíc – větší zmatek a mediální balast vyhovuje zákulisním režisérům, kteří ovládají důležité procesy při správě země a jejich finančních tocích. Jejich parta „Dolce Vita“ zatím pluje vesele dál.

Právo a pořádek ? Kdepak, ani náhodou,… ! Pokud nenastane proměna jednání a myšlení těch nahoře i těch dole, pokud nebude zcela jasné co se smí a co nesmí, pokud po vině nebude následovat adekvátní trest, pokud nebude zřejmé, co je mravné a co nemravné, pak se nestane vůbec nic. A na dnešní tragikomedii budeme nevěřícně zírat asi ještě dost dlouho. Zůstaneme nesrozumitelnou zemí promarněných příležitostí, anebo ne?

Petr Havlík
http://www.obcanecz.cz/2011/01/finito-la-commedia/

 


Aktualizováno 2.1.2011

Vážení spoluobčané a příznivci,
zveřejňujeme dopis náměstka primátora v Karlových Varech Ing. Jiřího Kotka.
PRVNÍ VLAŠTOVKY, které dříve nebo později přiletí i k nám!!

Vážení kolegáčci,

rok 2010 byl pro ALTERNATIVU dalším zdařilým odpalištěm do roku nového.
Sama získala ve svém domovském kraji karlovarském vcelku slušné volební výsledky.
V Karlových Varech ALTERNATIVA spolu s dalšími 2 občanskými subjekty a skupinou noviců z TOP poslala ODS+ČSSD+KSČM do společné opozice!
Máme paritní zastoupení v radě a pozici 1.náměstka primátora v Karlových Varech (…ale také ve Františkových Lázních).

Zprostředkovaně jsme pomohli také v jiných obcích a městech v jiných krajích. Někde to nevyšlo, ale v Hradci Králové a v Liberci se podařily triumfální úspěchy – kolegové dosadili své muže do primátorských křesel !!! GRATULUJI !!!

Sám plavu ve funkci 1.náměstka majetku, investic i rozvoje a servisu správy a údržby od 12. listopadu. Protože kolegové v koalici nebyli v minulém zastupitelstvu tak vyhraněnými opozičníky, nemají dnes tak silné pnutí něco zastavit a měnit, jako já. Proto jsem už od počátku několikrát v pochybnostech zvažoval, že to nemám zapotřebí a rezignuji. Ale vedle sody od přátel je pro mě silným motivem vydržet odezva z vnitrozemí, jak je úžasné, co jsme tady ve volbách dokázali – to je zavazující!

Proto Vás chci do nového roku také povzbudit a s vyhlídkou na časy příští poprosit, zejména kolegy z úspěšných uskupení v Liberci a Hradci a zapojené osobnosti v jiných městech, aby přemýšleli o možnosti společné „konference“ která by mohla pokračovat v integračních iniciativách občanských uskupení, hnutí a malých stran. Možná by stálo za to připravit naše „rebelijní“ kandidátky do krajských voleb (…a opět do 1/3 Senátu) a položit základ pro opozici těm stávajícím parlamentním starostrukturním a marketinkovým.

Oslovuji tímto @ také bojovníky v „proti-korupčním“ adresáři.

Jsem s přáním snesitelného nového roku, hodně sil a odvahy!
Ve velké úctě a přátelství

Jiří Kotek, ALTERNATIVA, Karlovy Vary
jiri.kotek@volny.cz
603 222 921
www.alternativaprovolby.cz
www.radnicnilisty.cz (opoziční web)

Co:
Občané.cz, KAN, EDS, Nez-dem, Sdružení nestraníků, Nezávislí starostové, HDK, osobnosti komunikující, Bezkorupce…

 


Aktualizováno 31.12.2010

Vážení spoluobčané a milí příznivci NOVÝCH BOSKOVIC.

Zase jsme o rok zkušenější. Vnitřní svobodu a osobní život nejbližších si naštěstí užíváme již desítky roků podle vlastních představ! Zejména vlastní zahraniční zkušenosti a prožitky nám dodávají pevnou víru zastavit a změnit „něco“ v našem veřejném životě.

Společenský marasmus pokračuje… a často zcela překrývá každodenní realitu. A tak nejdůležitější vždy bylo zachovat si svůj vlastní zdravý úsudek a nepodlehnout různým politickým a mediálním manipulacím.

Náš NESTRANICKÝ projekt charakterizují odvaha, odpovědnost a otevřenost. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme je projevili i v těch nerovných soubojích s místní nedemokratickou „elitou“! Prosazovat veřejný zájem není zmar. Potvrdili jsme svou identitu, svůj PROGRAM a především svůj občanský postoj. Načerpejme do dalších dnů novou energii, kterou budeme potřebovat v osobním a pracovním životě, ale i v naplňování našeho snu o zemi, v niž pojmy svoboda a zákon budou v souladu.

Budoucnost máme ve svých rukou. Nenechme si ji protéct mezi prsty. Buďme důslední, aktivní, ale i trpěliví a pokorní. Vždy se potvrdilo, že čas je spravedlivý soudce a jistě ocení naše úsilí.
Děkujeme Vám za společně strávené chvíle, za víru a odhodlání. Vážíme si toho. Je to posilující i zavazující zároveň.
Přejeme Vám v příštích létech vše dobré.

Za Sdružení nestraníků v Boskovicích
Vladimír Jakubec a Petr Ševčík

Nové Boskovice

P.S.

Lidi dobré vůle ať jste kdekoliv, spojte se! Lidé zlé vůle se proti nám spolčili už dávno. :-)
…Řekli jsme jim NE, …oni nám budou dál „vládnout“ …a MY to budeme platit…!?

New Boskovice

 


Aktualizováno 16.10.2010

Boskovice Město hrdina. Aneb když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci.

Rekordních 8,5 hodiny jsme čekali - než spočítají v šestém okrsku 513 odevzdaných obálek!!!

volby.cz

Ze 116 měst a obcí na okrese Blansko byly Boskovice ve 22.30 hodin nepřehlédnutelně poslední!?!?!

Nakonec tyto hlasy voličů rozhodly o tom, že Sdružení nestraníků utrpělo těžkou porážku. Výsledek 2010 2,99% bez jediného mandátu je zklamáním. V roce 2006 to bylo 5.76% s jedním mandátem.

Boskovice jsou v regionu poslední i s nejmenší volební účastí. Říkáme-li, že platné hlasy rozhodly o výsledku voleb v našem městě, je třeba také říci, že většina 54% spoluobčanů k volbám opět nepřišla. Tato skutečnost, toto mlčení rozhodlo! Je to signál, že drtivá většina mlčících občanů je zřejmě s děním ve městě spokojená a nemá potřebu něco měnit? Nebo je všechno jinak?

Přesto nám dovolte poděkovat všem za podporu našeho volebního programu. Děkujeme všem kolegům a kolegyním na naší NESTRANICKÉ kandidátce za aktivní účast, projevenou odvahu a osobní angažovanost v letošních komunálních volbách.

S pocitem zklamání, ne však beznaděje budeme dále žít v našem městě a prosazovat veřejný zájem. http://www.noveboskovice.cz/data/program.pdf

A protože pesimismus vede k neúspěchu, nezapomeňme na tuto lekci a jedeme dál.

Říká se, že: „…bohužel, nejvíc máme takových přání, pro které nejsme ochotni nic udělat“…

S pocitem úlevy se Nás to naštěstí netýká!

Děkujeme!
Sdružení nestraníků v Boskovicích

 


Aktualizováno 10.10.2010

DODÁVKA TEPLA DO NAŠICH BYTŮ, DODÁVKA VODY … atd…

Vážení spoluobčané a zastupitelé města. Připomeňme si, proč byly asi připomínky občanů města v zápise cenzurovány.

http://www.boskovice.cz/index.php?page=temata/samosprava/zapisyzm

ZÁPIS z 24. zasedání Zastupitelstva města Boskovice

Doplnění: bod 3) Dotazy a připomínky občanů:Zápisu z 23. zasedání ZM ze dne 15.2.2010

Pan Sedlák – požádal představitele města, aby byla prověřena kvalita a skutečný stav nedávno rekonstruovaných rozvodů tepla na sídlištích. Občanům se nelíbí, že stav před a po rekonstrukci se nezměnil a že na připomínky a dotazy všichni kompetentní to znamená Město, objednavatel, dodavatel tepla se stavem po rekonstrukci rozvodů tepla nezajímají a přehrávají odpovědnost jeden na druhého.

Starosta – nechám prověřit, svoláme jednání, provedeme šetření a budeme Vás informovat.

S tajícím sněhem na věčné časy a nikdy jinak!? Aneb: hádejte, kdo to všechno zaplatí?

http://www.boskovicko.cz/cislo.phtml?section=6&iss_id=353

Z radničních listů č. 9 jste se dozvěděli výsledky prověření účinnosti a ztrát systému CZT v Boskovicích. Všechno je v pořádku.
Protože jsem se o ztráty tepla v rozvodech Pod Oborou pět roků zajímal, dovolte mi proto porovnání dříve uváděných tvrzení oproti projektu, či údajům uvedeným v písemném podkladu nazvaném STANOVISKO PROVOZOVATELE K PŘIPOMÍNKÁM ODBĚRATELŮ TEPLA (předkladatel ZT s.r.o., Blansko a Město Boskovice, březen 2010, dále jen STANOVISKO). Mám totiž někdy s argumenty odborníků „drobné problémy“.

Například:
Proč mi bylo původně tvrzeno, že se teplo (výstup) v kotelně neměří a výpočet je příliš složitý? Jak jsem zjistil v projektu, od prvopočátku se má měřit hlavním měřičem a jednotlivá odběrná místa jsou samozřejmě rovněž měřena. Jak to, že ve STANOVISKU se již mimo jiné uvádí, že povolené ztráty tepla jsou snadno vypočitatelné, neboť množství tepla se měří na výstupu ze zdroje a na vstupu do jednotlivých odběrných míst?
Proč byli odběratelé tepla v roce 2005 přesvědčováni, že ztráty při rozvodu tepelné energie jsou vynikající, a to ve výši do 2 procent? Skutečnost (Pod Oborou) roku 2009 dle STANOVISKA je 15,78 procent!
Proč bylo jedním z argumentů úniku tepla, že (hutněná) zemina není dostatečně slehlá (ztráty se časem zlepší). Ve STANOVISKU jsme informováni, že je tomu naopak, po uplynutí delší doby tepelná vodivost stoupá a tepelné ztráty narůstají.
Ptát se, proč mi Město Boskovice neodpovědělo písemně na můj písemný dotaz ze dne 10. 8. 2005 je již zbytečné.
Proč se jako argument pro nízké ztráty v rozvodech uvádělo obecně splnění podmínek SFŽP, když podmínky vyhodnocení vůbec ztráty v rozvodech údajně nepožadovaly, takže ani nebylo provedeno?

Nikdy jsem netvrdil, že modernizace soustavy CZT nic nepřinesla a že celkový stav je horší, než byl před ní. Kondenzační kotle s účinností nad 98 procent jsou fajn. Rozvody tepla už podstatně méně.
Údajně jsou připomínky občanů „úsměvné, ale zcela mimo realitu“. Jenže. Například kotelna K 1 na Mánesově ulici byla několikrát modernizována, a ještě v době zpracování projektu (viz též zadání stavby září 2003) probíhala další výměna kotle za nový – na 1 rok? Přitom již v roce 2002 byla zpracována územní energetická koncepce, určující další směr postupu. Možná to chtělo zavčas vysvětlit. Co se týká rozpouštění sněhu, nejeví se rozhodně nové rozvody jako kvalitnější, ale jejich ztrátová délka se jen v prostoru K1 znásobila, a o dotaci celého sídliště ještě prodloužila. Lze se divit pochybnostem občanů?
Opravdu se lépe izolované potrubí i s ohledem na budoucnost či životnost nevyplatí? Ve STANOVISKU se stručně hodnotí použití lépe izolovaného potrubí jako nevýhodné (cca o 3 procenta ceny tepla roku 2009). Neznám rozdíl v ceně lépe izolovaného potrubí, ovšem výpočet uvažuje s obdobím 15 let, zatímco dodavatel potrubí doporučuje výpočet při provozní životnosti minimálně třiceti let! Možná proto mu vychází v uvedeném příkladu výhodnější použití zesílené izolace. A cena tepla jistě dlouhodobě klesat nebude. V projektu ale hodnocení použití zesílené tepelné izolace nebylo.

Proč byly za rok 2009 odběratelům dvakrát předloženy různé údaje (jiné na semináři ve skleníku a jiné v písemném STANOVISKU ?!). Státní energetická inspekce však obdržela jako podklady ještě třetí variantu! Tudíž vypočetla ztrátu při rozvodu tepelné energie jako vyhovující. Výpočtem dle údajů uvedených v písemném STANOVISKU maximální tepelné ztráty při rozvodu tepelné energie dle CR ERÚ však dodrženy nebyly! Předložení odlišných variant podkladů SEI nekomentovala, i když byla informována. Dalšími připomínkami se SEI nezabývá, je to věc investora a vlastníka.
Ztráty tepla v rozvodech z kotelny Pod Oborou v r. 2009 (dle STANOVISKA) činí 4 557 GJ. Cena pro odběratele je přes 600 Kč za jeden GJ. Za jakou cenu si ročně vyhříváme trávníky? Kdo to umí, ať si to spočítá.
Jen mimochodem podotýkám, že dle vyjádření Energetického regulačního úřadu nelze odběratele nutit k trvalému odběru tepelné energie. Nás někdo smluvně zavázal (těsně před privatizací bytů), pod těžkými sankcemi, na 15 roků. Náklady na CZT činily cca 62 milionů Kč, Městu za nájem platí odběratelé cca 5,5 mil. Kč ročně. Nevím, jak je zohledněn odprodej starých kotelen.
Řadu „podrobností“ již vynechávám, bylo by to příliš dlouhé a unavující.
Jsme nabádáni, abychom věřili odborníkům. Rádi bychom. Ale jak máme poznat kdy, když si sami protiřečí?!
Konstatování, že tání sněhu nad rozvody je jev, který je typický pro všechny soustavy CZT v rámci celé ČR snad znamená, že se s každým typickým jevem pro ČR musíme na věčné časy smířit? A nikdy jinak?!
Co na to ZELENÁ ÚSPORÁM? Zateplujme si aspoň domy (teď už bez dotací?) a v okolí stavějme skleníky, kolektory či sluneční elektrárny? Nebo to dohánějme na úsporných žárovkách? Za téměř 40 roků není v technologii rozvodů tepla viditelný pokrok? Co na to „ZELENÍ“?
Karavana jde dál, otázky a pochybnosti zůstávají.

 


Aktualizováno 9.10.2010

Sdružení nestraníků společně se SUVERENITOU představili veřejnosti svoje programy.

 


Aktualizováno 8.10.2010

Spolufinancování investičních projektů do nemocnice je pro město Boskovice likvidační!

Dalších 33 milionů z městské pokladny (celkem již cca 130 000 000) schválilo odstupující zastupitelstvo v minulém měsíci!

http://www.boskovice.cz/index.php?page=temata/samosprava/zapisyzm

ad 44) Smlouva o dílo na akci „Odstranění závad energetického auditu Nemocnice Boskovice - zateplení objektů lůžkového traktu a polikliniky“

Město Boskovice vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele akce Odstranění závad energetického auditu Nemocnice Boskovice - zateplení objektů lůžkového traktu a polikliniky. Tato akce je podporována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP).

Hodnotící komise vyhodnotila a doporučila jako nejvýhodnější nabídku uchazeče STAVKOM, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, IČ: 41604041, s nabídkovou cenou

27.597.850,- Kč bez DPH.

RM rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky na svém mimořádném jednání dne 20.09.2010.

Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva s dodavatelem je vysoutěžena na dobu určitou s účinností od 01.03.2011 do 31.1.2013, jde o závazek Města pro budoucí rozpočtový rok a v souladu se zákonem o obcích musí být smlouva schválena zastupitelstvem.

Rada města projednala materiál a doporučila jako nejvýhodnějšího uchazeče firmu STAVKOM, spol. s r.o.

FV schvaluje materiál bez připomínek.

Ing. Jiří Pevný – kolik firem bylo přihlášeno a kolik jich zůstalo bez závad

Tajemník – 6 se přihlásilo, 4 byly vyloučeny, vybíralo se 2

K předloženému materiálu byla tato příloha:

Smlouva o dílo č. 23 – 2010.

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení:


44.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

44.2.

ZM schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi Městem Boskovice a dodavatelem STAVKOM, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, IČ: 41604041 na akci „Odstranění závad energetického auditu Nemocnice Boskovice - zateplení objektů lůžkového traktu a polikliniky“.

44.3.

ZM ukládá uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Boskovice a dodavatelem STAVKOM, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice, IČ: 41604041 na akci „Odstranění závad energetického auditu Nemocnice Boskovice - zateplení objektů lůžkového traktu a polikliniky“.

T: 27.09.2010

O: tajemník


Hlasování: 22 pro, 1 proti – schváleno

 


Aktualizováno 4.10.2010

CO VŠECHNO JE V BOSKOVICÍCH „MOŽNÉ“.

Čtyři roky se opozice marně snaží získat informace o „dění“ v nemocnici.

Dnes jsme svědky neuvěřitelné „komunikace dlouholetých kamarádů“, kteří si veřejně perou špinavé prádlo. Důvěrné informace, které nemá k dispozici snad ani členové MR, MZ či DR jsou před volbami dostupné v regionálním tisku formou placené inzerce…

www.zrcadlo.net

Odstupující starosta Dohnálek: Zařízení chyběl čtyři roky ekonom, nikdy tam vlastně nebyl. A celou dobu co jsme ho tam „instalovali“ nám to nevadilo!

Boskovice - Vedení boskovické nemocnice doznalo v nedávné minulosti určitých změn. Odešel technický náměstek Lubomír Petrželka a do managementu zařízení nastoupili dva noví pracovníci. Podle starosty Boskovic Jaroslava Dohnálka je klíčovým hlavně to, že nemocnice bude mít ekonoma. „S panem Petrželkou jsme ukončili spolupráci, odejde z důvodu našich rozdílných pohledů na práci v nemocnici a jejího managementu. Stane se tak k poslednímu září. Jedná se o dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není potřeba dodávat další podrobnosti, pro mě se jedná o uzavřenou kapitolu. Současně jsem informoval radní o tom, že do funkce náměstků jmenuji nové zaměstnance. Stalo se tak bez výběrového řízení, protože jsou to kolegové, které znám, důvěřuji jim a rád bych s nimi spolupracoval v rámci činnosti nemocnice a příprav na nadcházející období, které nebude jednoduché,“vysvětlil jednatel boskovické nemocnice Rostislav Verner.

Novým náměstkem pro ekonomiku a správu se stala Jolana Vinická, která dříve působila například ve fi rmách Aspena nebo Alstom, náměstkem pro technický úsek Pavel Chvalina, jehož profesní život byl dlouhou dobu spjatý s armádou, kde se zabýval mimo jiné organizací a výcvikem pátracích a záchranných jednotek a jejich začleňování do struktur NATO. V poslední době pracoval v soukromé letecké společnosti, kde se podílel na výcviku leteckých záchranářů. „Noví náměstci nepřicházejí ze zdravotnických zařízení ani nejsou z Boskovic. Na druhou stranu to, že nejsem místní, je pro mě spíš výhodou, protože nejsem propojen v rámci různých osobních vazeb a můžu se na dění v nemocnici dívat s nadhledem. To stejné platí také pro mé dva nové kolegy,“ doplnil Verner.

Podle starosty Boskovic Jaroslava Dohnálka je klíčové hlavně obsazení funkce ekonoma nemocnice. „Jsem přesvědčen o tom, že v nemocnici ekonom jako takový chyběl. Vlastně tam nikdy nebyl.:-) Dneska není možné uvažovat tak, že účetní rovná se ekonom. Tak tomu není. Financování a finančnictví mají svá specifika a není to možné dělat jen jako okrajový obor s Jedovnickou průmyslovkou. Považuji to za stěžejní záležitost. Nemocnice dosahovala dobrých hospodářských výsledků v uplynulých dvou letech, ale došlo k obrovskému posunu. Už koncem roku 2009 existovala nová úhradová vyhláška, která „pokojný stav“ nemocnice ukončila. Najednou se zjistilo, že není připravena na tuto novou dobu,“ řekl Dohnálek. Podle něho to dokládá i hrůzný propad hospodaření, který se nastartoval na začátku letošního roku. Nedošlo ale k ničemu fatálnímu, protože nemocnice má zisky z minulých let, takže umí hradit případnou účetní ztrátu. „V novém pojetí financování se už ale musí v ekonomické oblasti začít chovat jinak. Změnit nastavený systém hospodaření, zaměřit se na vnitřní rezervy a aktivizovat všechny možné příjmy a minimalizovat náklady. Starý management určité zásady, které musí být v nemocnici nastaveny, vůbec nezajímaly a neřešil to. Období „hojnosti“ skončilo. V té době starý management selhal a proto byl vyměněn dodal odstupující starosta Dohnálek.

Příloha 1 - novinový článek (zobrazit plnou velikost)

Příloha 2 - novinový článek (zobrazit plnou velikost)

 


Aktualizováno 5.10.2010

SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ v Boskovicích

podporuje kandidáta Suverenita - Jihomoravský kraj

Prof. MUDr. Jindřicha Vomelu, CSc.

…“ pokud nebude nové zastupitelstvo včas reagovat, pak nemocnice „ stáhne“ své město ke dnu, nebo naopak město „pochová“ svoji nemocnici. Je třeba podpora z kraje“…

Více na: vomela.cz

 


Aktualizováno 27.9.2010

 

Informace z finančního výboru města Boskovice

I. Výdaje městského rozpočtu na financování nemocnice Boskovice
rok 2006
oprava nemocnice 5 000 000,00 Kč
rekonstrukce nemocnice 2 190 000,00 Kč
rok 2007
rekonstrukce nemocnice 23 941 000,00 Kč
obnova střešního pláště nemocnice 10 689 000,00 Kč
zateplení nemocnice 1 023 000,00 Kč
rok 2008
odstranění závad EA 608 000,00 Kč
JIP 31 683 000,00 Kč
rok 2009
studie ČOV 444 000,00 Kč
JIP 15 440 000,00 Kč
pozastávka Mittag (splátka stavebních prací) 1 323 000,00 Kč
rok 2010
digitalizace rentgenů 6 456 000,00 Kč
celkem z rozpočtu města Boskovice 2006 - 2010 98 797 000,00 Kč
II. Příjmy městského rozpočtu spojené s nemocnicí Boskovice
dotace
rok 2006 1 000 000,00 Kč
rok 2007 14 000 000,00 Kč
8 983 000,00 Kč
rok 2008 26 659 000,00 Kč
rok 2009 4 800 000,00 Kč
dotace celkem 55 442 000,00 Kč
nájemné nebylo možno zjistit z materiálů předložených finančnímu výborem
rozdíl příjmů a výdajů města Boskovice na financování nemocnice Boskovice bez započítaného nájemného v letech 2006 - 2010
-43 355 000,00 Kč

Pozvánka na besedu:

Beseda

 

Anketa blanensky.denik.cz (Redakčně nezkrácená verze)

Bývalá okresní nemocnice OÚNZ v Boskovicích (tedy regionální, nikoliv městská) patří do páteřní sítě Jihomoravského kraje. Účelové odmítnutí zcela konkrétních „politiků“ (2006) zařadit Boskovickou nemocnici mezi krajské nemocnice bylo a je v rozporu s veřejným zájmem. Odhadované škody cca 70 milionů.

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=2750&TypeID=2

Současné provozování prostřednictvím města poškozuje občany města Boskovic tím, že během čtyř roků BN s.r.o. zatížila městskou pokladnu cca o 100 milionů korun. Tato obrovská částka jedenácti tisícovým Boskovicím chybí na každém kroku a boskovičtí občané sami nejlépe vědí, komu a kde by byly tyto peníze potřebné, co vše se dalo za tyto prostředky vybudovat.

Nemocnice neslouží jenom občanům Boskovic, ale celému regionu. Z těchto důvodů je nezbytné, aby potřebné investice byly na úrovni srovnatelných zařízení v Jihomoravském kraji. Současná podfinancovaná nemocnice poskytující zdravotní péči sto dvaceti tisícům obyvatel bývalého severovýchodního okresu Blansko, musí zákonitě zaostávat za bývalými okresními nemocnicemi, které jsou dnes financovány z krajských nebo státních prostředků.