Obsah 

Mapa Boskovice

Majetek města

Na ustavujících zasedáních zastupitelstev slibují a podepisují zvolení zástupci lidu, že budou pracovat pro veřejný zájem a dobře spravovat obecní majetek tak, jak jim ukládá zákon.

Na konci volebního období slibují, že předloží veřejnosti účty a společně s občany provedou inventuru majetku města.

V našem městě Vám nikdo z 27 zastupitelů nic podobného neposkytne. Většina zastupitelů informace nemá. Drtivé většině současných zastupitelů tato skutečnost nevadí.

Boskovičtí zastupitelé ve srovnání s nejbližším okolím:

  • Nemají k dispozici svobodný přístup k informacím
  • Neprosadili hlasovací zařízení
  • Jak a kdo hlasuje, zůstává občanům utajeno
  • Zastupitelům je upíráno právo účastnit se jednání Městské rady
  • Opoziční zastupitelé nemají vliv na výběrová řízení
  • Zastupitelům bylo znemožněno zveřejňovat názory a postoje k dění ve městě v periodikách za veřejné peníze
  • Zápisy RM jsou strohé, bezobsažné a bez důležitých příloh
  • Z každého veřejného jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam. Je to jediný materiál, který se nedá cenzurovat a velmi významně slouží ZM k jejich práci. Zvukový záznam byl řadu let ZM v Boskovicích nezákonně odpírán!

Přesto se ZM za SZ před několika měsíci, po řadě stížností, domohli svého práva a záznamy mají k dispozici. Možnost pracovat s těmito záznamy využili je dva zastupitelé!

Po dvaceti letech, je omezování práv ZM v ČR jev ojedinělý.
www.otevrete.cz
www.otevrenaspolecnost.cz

Ne tak u nás.

Omezování tohoto práva je velmi vážná skutečnost a de facto se tak anuluje ZM plnit svůj mandát!!

Vážení spoluobčané,
je nám líto, ale ZM za SN nemají vyvážené informace o skutečném stavu městského majetku.