Obsah 

Nemocnice

„OKRESNÍ ÚSTAV NÁRODNÍHO ZDRAVÍ - ANEB PODVOD STOLETÍ?“

Nezreformované zdravotnictví v ČR je jedna velká černá díra a není se tedy co divit, že v podmínkách raného loupeživého kapitalismu se o zdravotnická zařízení, jako je bývalá okresní nemocnice v Boskovicích, již dlouhá léta zajímají dobře organizované skupiny lidí.

Bohužel politické vlivy silně zasáhly i do dění kolem dnes „městské nemocnice“.

Odhadované škody se blíží k 185 milionům.


Politická koalice před rokem 1996 sice podepsala velmi „špatnou“ nájemní smlouvu, ale vedení města mělo po celou dobu vše pod kontrolou (starosta v dozorčí radě, místostarosta ve vedení nemocnice). Přesto nám bohužel „někdo pod rukama udělal ze špitálu mrtvolu“. My jsme však „vydobyli ztracené pozice a mrtvolu jsme opět oživili“, říkají dnes stále stejní lidé!!!

Připomeňme fakta a skutečnosti pro ty, co si již nepamatují nebo si „nemohou vzpomenout“.

 1. Něco z historie: více informací

  Výstavba nemocnice v Boskovicích byla zahájena v roce 1954 a do provozu byla uvedena 1. 12. 1958 jako komplex pěti lůžkových oddělení a ambulantní složky. Velice brzy se stala komplexní nemocnicí okresního typu, což je dodnes. V roce 1995 město požádalo stát o převod zřizovatelské funkce nemocnice včetně bezúplatného převodu majetku. Důvodů byla celá řada, nejdůležitější však byla obava, aby nedošlo v budoucnu k likvidaci nemocnice v Boskovicích. Podmínkou převodu byl samozřejmě závazek, že město zajistí kvalitní lékařskou péči pro obyvatele celého regionu. Odborníci tvrdí, že v té době byla nemocnice na vzestupu s velice vysokou kvalitou lékařské péče.

  V roce 1996 došlo k pronájmu nemocnice soukromému subjektu, společnosti Brumeda, s. r. o., která provozovala také nemocnici v Bruntále. Během let společnost několikrát změnila název a formu, nyní jde o IN Boskovice, a. s. Ve druhé polovině devadesátých let fungovala společnost Brumeda v Bruntále bez větších problémů. Je třeba ještě připomenout, že toto období bylo dobou euforie privatizace mimo jiné i nemocnic. Dle dostupných informací se společnost v bruntálské nemocnici dostala koncem devadesátých let do potíží. V Boskovicích se problémy naplno projevily až v roce 2003. Za Baroty přišla jistá skupina a chtěla nemocnici získat!...

 2. První „zádrhel“: více informací

  Provozovatel nemocnice podal na místostarostu Boskovic Lubomíra Petrželku i na Petra Jarmara trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry a porušování povinností při správě cizího majetku.

 3. První pokus o konkurz: více informací

 4. Druhý pokus o konkurz: více informací

 5. Vyšlo to: více informací

 6. Personální změny: více informací

 7. Koupíme si zpět náš majetek: více informací

 8. Drama se nekoná: více informací

 9. Prvních 35 milionů: více informací

 10. Návrat odborníků: více informací

 11. Několik rychlých tahů: více informací

 12. Další úvěry a jedeme na novo: více informací

 13. Vše je pořádku, opozice LŽE: více informací

  …Ten spolu s jednatelem Nemocnice Boskovice odmítá tvrzení některých boskovických opozičních zastupitelů, že provoz nemocnice neúměrně finančně zatěžuje městský rozpočet. „Město nedotuje nemocnici jedinou korunou. Pětatřicetimilionový úvěr, který byl potřeba na odkoupení nemocničního majetku v dražbě, si vzala nemocnice a také jej splácí. Město je pouze ručitelem,“ dodal Jaroslav Dohnálek.

 14. Novodobý nástroj zastrašování: více informací

 15. Nový vítr: více informací

 16. Za každého režimu je co slavit: více informací

 17. A opět je vše jinak: více informací

  Zastupitelé ale odmítají, že by jejich kritika byla samoúčelná. „Máme zájem sledovat hospodaření nemocnice, klást otázky ohledně navyšování mezd zaměstnanců, hájit jejich zájmy. Upozorňovat na negativní trendy v hospodaření je ale také potřeba,“…

  Příloha 1
  Příloha 2
  Příloha 3

 18. Opozice opět žádá změny vedení: více informací

 19. Starosta spokojený: více informací

 20. Ale opět vše jinak: více informací

 21. Starosta nechce předjímat: více informací

 22. První negativní zprávy: více informací

 23. Nečekané obrátky: více informací, Kauza Jaroslav Černý, ředitel nemocnice

 24. Hromadná podpora: Boskovičtí lékaři hrozí hromadnými výpověďmi, Vyhazov Černého: lékaři stále hrozí výpovědí

 25. Obavy o smlouvy: Starosta se sejde s primáři, kteří hrozí výpovědí

 26. Špatný signál: Lékaři v boskovické nemocnici stáhli výpovědi

 27. Čtyři roky nám to nevadilo, ale: více informací

  Radnice poprvé přiznává neúplná čísla:
  Objem finančních prostředků, který šel z rozpočtu města od roku 2006 do nemocnice, je cca 63 milionů korun. Kdo tedy lže? Podívejte se viz. bod 17.

 28. Další škůdci, tentokrát ministr: více informací

 29. Divné podnikání: Boskovičtí chtějí vlastní dialýzu

 30. A starosta neví, co se děje: více informací

Poslední dostupné informace, které předkládá město finančnímu výboru, říkají, že částka z městského rozpočtu je téměř 100 milionů!


Kam mizí peníze z městské pokladny?

Dlouhých pět roků Sdružení nestraníků v Boskovicích deklaruje neuspokojivý stav bývalé okresní nemocnice. Zastupitelé města nemají objektivní informace, hospodaření je netransparentní a vedení města odmítá na současném stavu cokoliv měnit.

Účelové odmítnutí zcela konkrétních „politiků“ zařadit Boskovickou nemocnici mezi krajské nemocnice bylo a je v rozporu s veřejným zájmem.

Současné provozování prostřednictvím města poškozuje občany města Boskovic tím, že během čtyř roků BN s.r.o. zatížila městskou pokladnu cca o 100 milionů korun. Tato obrovská částka jedenácti tisícovým Boskovicím chybí na každém kroku a boskovičtí občané sami nejlépe vědí, komu a kde by byly tyto peníze potřebné.

Nemocnice neslouží jenom občanům Boskovic, ale celému regionu. Z těchto důvodů je nutností, aby potřebné investice byly na úrovni srovnatelných zařízení v Jihomoravském kraji. Současná podfinancovaná nemocnice poskytující zdravotní péči sto dvaceti tisícům obyvatel bývalého severovýchodního okrasu Blansko, musí zákonitě zaostávat za bývalými okresními nemocnicemi, které jsou dnes financovány z krajských nebo státních peněz.

Přes veškerá nezbytná pozitivní vylepšení současného vedení města, se každý návštěvník Boskovické nemocnice setkává i s touto realitou:

Sdružení nestraníků během celého volební období jedná se všemi, kdo jsou ochotni se kauzou zabývat.

Jednání z pozice opozice je složité, ale má jeden společný základ. Naprostá shoda (námi oslovených regionálních politiků, poslanců, senátorů všech parlamentních stran i těch nových, vysokých úředníků na ministerstvech a odborníků ve zdravotnictví), je v tom, že

je třeba jednat a pomoci regionu i městu.

Stav městské nemocnice v Boskovicích je neudržitelný a je třeba připravit řešení.

Všichni čekáme na výsledky komunálních voleb a na nové vedení radnice.


Pět roků někteří komunální politici v Boskovicích občanům neustále veřejně deklarují, že kraj neměl o bývalou okresní nemocnici zájem.

Na druhé straně jsou ještě v Brně regionální politici a pracovníci úřadu i pracovníci bývalé IN v Boskovicích, kteří říkají opak.

Ještě stále ve městě žijí lidé a ZM, kteří se zúčastnili několika jednání s krajskými zastupiteli a mohou prokázat skutečnosti, že jedna ze stran se snaží občany obelhat.

Tak posuďte sami:

 1. žádosti hejtmanovi
 2. odpověď radního odpovědného za zdravotnictví
 3. originál odpovědi hejtmana
 4. opozice žádá změny
 5. odpověď radního za zdravotnictví z 10.1.2007

V Boskovicích 5. září 2006

Vážený pane hejtmane Juránku.

Boskovickou nemocnici, jako jedinou nemocnici okresního typu převedl téměř před dvanácti léty FNM bezplatně do vlastnictví města Boskovic. Tehdejší zastupitelé města hledali vhodnou formu provozování nemocnice a po dlouhém a důkladném zvažování se rozhodli, že pronajmou BN soukromé obchodní společnosti…

V roce 2003 město smluvní podmínky vypovědělo a vedení města pro další řešení předložilo jen jedinou variantu provozování a to založení společnosti Nemocnice Boskovice s.r.o., kde jediným společníkem vlastní společnosti bude Město Boskovice. ZM ve velmi krátké době předložený materiál schválilo.

Téměř každý zorientovaný občan stotisícového regionu dnes ví, že za dobu působení Nemocnice Boskovice s.r.o. si nová organizace udělala obrovská břemena dluhů a jako organizace zřízená městem, je může uhradit jen dalším zadlužením nás všech. Celá koncepce o provozování nemocnice městem je od samého počátku chybná a dostupnost a kvalita zdravotní péče se značně zhoršila.

Na mimořádném MZ dne 4. září 2006 jsme na tuto skutečnost ZM znovu upozornili a informovali ZM, že nejen v roce 2003, ale i dnes existuje reálná možnost začlenit toto významné zdravotnické zařízení do správy JmK s přímou účastí Města Boskovic.

Starosta města ve své odpovědi na náš otevřený dopis, který jsme na mimořádném jednání ZM občanům přečetli, znovu zopakoval svoje tvrzení, že JmK neměl vůli převzít naši nemocnici a odvolal se před všemi přítomnými na Vaše jméno a na jméno Ing. Jiřího Crhy.

Obracíme se na Vás s důvěrou o sdělení Vašeho stanoviska a současně Vás žádáme o informativní schůzku k této mimořádné záležitosti.

Děkujeme za odpověď.

Děkujeme za odpověď.
výkonný výbor


Vážení pánové,

v příloze zasílám text odpovědi, kterou jsem vytvořil se souhlasem pana hejtmana ing.Juránka na Váš dopis stran jednání kraje a města o nemocnici. Odpověď s mým podpisem dostanete s mým podpisem poštou. Omlouvám se za zdržení, považoval jsem za nezbytné odpověď projednat s panem hejtmanem, na kterého jste se obrátili.

S pozdravem
MUDr. František Adamec
člen Rady Jihomoravského kraje
radní s kompetencí v oblasti
zdravotnictví
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno


V Brně 5.10.2006

Vážení členové výboru,

Sděluji Vám své stanovisko ve věci případného převzetí zřizovatelské funkce Jihomoravským krajem k boskovické nemocnici, o které jste požádali pana hejtmana. Chápu Vaše obavy o další osud nemocnice, o kvalitu poskytované péče i o stav hospodaření v tomto zařízení, které je zřizováno Městem Boskovice. Jihomoravský kraj je sám zřizovatelem osmi nemocnic a zodpovědní zastupitelé i úředníci vědí, že oblast zdravotnictví se musí potýkat s celou řadou obtíží. Krajské zastupitelstvo přijalo dosud jen koncepci přednemocniční neodkladné péče a pokud jde o lůžková zařízení, je si vědomo toho,že nezáleží jen na vůli samosprávy,ale i na postoji dalších institucí v systému/např.zdravotních pojišťoven a odborných společností/,jak bude vypadat konkrétní podoba poskytované péče v jednotlivých nemocnicích našeho kraje. Přesto máme vlastní představu o podobě sítě lůžkových zařízení a jsme přesvědčeni,že boskovická nemocnice do této sítě zcela přirozeně patří,a to nejen z důvodu patřičné dostupnosti standardních i specializovaných služeb,ale i jejich komplexností.Proto jsem s vědomím pana hejtmana,jako radní,zodpovědný za oblast zdravotnictví,jednal s představiteli Města Boskovice,ale i s předchozím provozovatelem ing.Pavlem Barotem o možném společném postupu při řešení situace po výpovědi nájmu ze strany města směrem k IN Boskovice a.s.Poněvadž jsem další jednání na krajském úřadu mohl vést jen za předpokladu zájmu a souhlasu orgánů Města Boskovice a tohoto souhlasu se mi nedostalo,nemohl být vstup Jihomoravského kraje do záležitosti oficiálně projednáván v komisích a orgánech kraje a nemohlo v této věci ani být přijato orgány kraje jakékoliv usnesení.

Nechci tímto sdělením jakkoliv komentovat postoj představitelů města a plně respektuji právo samosprávy rozhodnout se v této věci. Mohu však potvrdit,že pokud by Město Boskovice tento zájem vyjádřilo příslušným usnesením a požádalo Jihomoravský kraj o spolupráci,jsme stále připraveni podrobnosti takového kroku projednat při vědomí složitosti řešení v oblasti majetkové,finanční,odborné zdravotnické i správní. Bez předjednání výše uvedených problémových okruhů však není možno zaujmout seriózní stanovisko k věci. Jako výkonnému členu krajské samosprávy mi leží na srdci osud všech zdravotnických zařízení,nejen krajských, a proto jsem připraven já i moji spolupracovníci se v této věci angažovat.

Děkuji Vám za Váš zájem o veřejné záležitosti a další osud boskovické nemocnice a věřím, že tato odpověď pro Vás za tohoto stavu věcí bude dostačující.

S pozdravem
MUDr. František Adamec

Příloha 4
Příloha 5


10. ledna 2007

Vážení zastupitelé,

blahopřeji Vám ke zvolení do Zastupitelstva města Boskovice.

Ve věci nemocnice sdělujeme, že možný postup ve věci jsem Vám již sdělili na předešlých jednáních a ani /staro/nové obsazení radnice na tom nic nemění.

Základní podmínkou je, že Město Boskovice bude mít zájem nemocnici převést, resp. spolu provozovat s Krajem.

Vzhledem k tomu, že formální žádost na kraj přišla, ale nebyla provázena patřičnými jednáními o podmínkách tohoto převodu, bylo by nutné, aby nové vedení radnice začalo skutečně jednat a předložilo Radě JmK svůj návrh na řešení vztahů v této věci /majetkových, ekonomických, organizační a dalších/.

MUDr. František Adamec, člen rady JmK,

kompetentní v oblasti zdravotnictví
adamec.frantisek@kr-jihomoravsky.cz


Zodpovědní politici ( napříč politickým spektrem, i ti noví včetně ODS ) jsou připraveni městu a regionu pomoci, je nutné, aby nové vedení radnice začalo jednat.

Odstupující starosta za ODS v Boskovicích Dohnálek to asi nebude.

…Prohlašuji již po několikáté… ODS a stávající starosta ani kandidát na starostu jménem Dohnálek pro volby 20010 – 20014, nepřipravují a neplánují jakoukoliv změnu ve vlastnictví, nebo provozování Nemocnice Boskovice s.r.o. Proto se také dofinancovávalo nemalými finančními prostředky… ( jakou částkou zatížila společnost s r.o. rozpočet města, veřejnosti nadále tají ).

www.boskovickenoviny.cz/aktualnicislo/

V nedaleké Litomyšli radní nezatěžují městskou pokladnu. Proč to nejde i U NÁS?