Obsah 

Klientelismus

Klientelismus – alternativa korupce

Klientelismus je neoficiální systém organizace v politice založený na protekci, konexích a rozhodnutích „v zákulisí“, uvnitř struktur politické moci – od totalitních režimů, přes diktatury až po nevyspělé nebo počínající demokracie.

www.boskovice.cz

Několik volebních období funguje místní správa na principu vzájemných protislužeb a zavazujících osobních vztahů, lobbismu, klientelismu, různých druhů korupce.

KLIENTELISTICKÉ VAZBY JSOU V NAŠEM MĚSTEČKU ZCELA ČITELNÉ.

Korupce na radnici

Členové zastupitelstva města BOSKOVICE

Kandidátní
listina
Kandidát Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Příjmení, jméno,
kontakt
Tituly
1 Komunistická str.Čech a Moravy
 
Sušil Dušan
susil@cbox.cz
Mgr.  KSČM BEZPP
1 Komunistická str.Čech a Moravy
 
Pevný Jiří
jpevny@99maxprogres.cz
Ing.  KSČM BEZPP
1 Komunistická str.Čech a Moravy
 
Hudcová Milada
hudcova@vassboskovice.cz
RNDr.  KSČM KSČM
1 Komunistická str.Čech a Moravy
 
Farský Vladimír
vfarsky@seznam.cz
  KSČM BEZPP
2 Sdružení SNK ED a Sportovci
 
Jimramovský František
frantjimr@post.cz
MUDr.  NK BEZPP
2 Sdružení SNK ED a Sportovci
 
Mazáč Radek
mazac@kpria.cz
Ing.  NK BEZPP
2 Sdružení SNK ED a Sportovci
 
Petrů Vladimír
v.petru@topnet.cz
 DiS. NK BEZPP
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
 
Vítková Jaromíra
jaromira.vitkova@boskovice.cz
Ing.  KDU-ČSL KDU-ČSL
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
 
Štarhová Daniela
danielastar@tiscali.cz
MUDr.  KDU-ČSL BEZPP
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
 
Zouharová Marie
betany.boskovice@caritas.cz
Bc.  KDU-ČSL KDU-ČSL
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
 
Skřipský František
stapro@razdva.cz
Ing.  KDU-ČSL BEZPP
4 SNK "PROSPERITA BOSKOVIC"
 
Rožek Jiří
j.rozek@seznam.cz
MVDr.  NK BEZPP
4 SNK "PROSPERITA BOSKOVIC"
 
Chatrný Martin
chatrny.zuby@seznam.cz
MUDr.  NK BEZPP
5 Občanská demokratická strana
 
Dohnálek Jaroslav
jaroslav.dohnalek@boskovice.cz
Ing.  ODS ODS
5 Občanská demokratická strana
 
Sivera František
frantisek.sivera@boskovice.cz
Ing.  ODS ODS
5 Občanská demokratická strana
 
Klíma Miroslav
miroslavklima@centrum.cz
MUDr.  ODS ODS
5 Občanská demokratická strana
 
Sekanina Čestmír
sekanina@ak-sekanina.cz
Mgr.  ODS ODS
5 Občanská demokratická strana
 
Ochmanský Vladimír
v.ochmansky@boskovice.cz
RNDr.  ODS ODS
5 Občanská demokratická strana
 
Dostál Ondřej
dostal@rect.muni.cz
Mgr.  ODS ODS
5 Občanská demokratická strana
 
Kejík Josef
kejik@topnet.cz
Ing.  ODS ODS
7 "Sdružení nestraníků"
 
Jakubec Vladimír
vladimir.jakubec@worldonline.cz
Mgr.  SN BEZPP
8 Nestraníci pro Moravu
 
Staněk Michal
michal.cmss@seznam.cz
  NPM BEZPP
8 Nestraníci pro Moravu
 
Přibyl Josef
pribyl@pribylspol.cz
  NPM BEZPP
9 Česká str.sociálně demokrat.
 
Skořepa Drahomír
drahomir.skorepa@gymbos.cz
RNDr.  ČSSD ČSSD
9 Česká str.sociálně demokrat.
 
Budiš Martin
martin.budis@boskovice.cz
Mgr.  ČSSD ČSSD
9 Česká str.sociálně demokrat.
 
Kovář Oldřich
o.kovar.knihovna@boskovice.cz
PaedDr.  ČSSD ČSSD
9 Česká str.sociálně demokrat.
 
Talacko Oldřich
olda.talacko@seznam.cz
  ČSSD ČSSD

Členové Rady města Boskovice 2006 - 2010
Kontakty

Vedení města
Odbor kanceláře tajemníka
Odbor majetkoprávní
Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Odbor finanční
Odbor vnitřních věcí
Odbor výstavby a územního plánování
Odbor územního rozvoje
Odbor obecní živnostenský úřad
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor dopravy
Odbor školství , sportu a cestovního ruchu
Finanční kontrola
Městská policie
Služby Boskovice s.r.o.
ÚP SSP Blansko
Ostatní