Obsah 

Propaganda

Propaganda

Propaganda jsou polopravdy, utajování skutečností, rozšiřování jednostranných názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání za účelem manipulovat veřejným míněním.

Místní „elita“ se snaží vytvořit nepravdivý obraz skutečnosti, zveřejňuje pouze to, co se jim hodí. Drtivé většině zastupitelů města nevadí, že nemají přehled o hospodaření a skutečném stavu majetku.

Opozice se dvakrát na jednání MZ pokoušela tento stav zvrátit. Bohužel marně, „demokraté návrh smetli ze stolu“!

Zápisy z jednání ZM
ZÁPIS č. 1 - 6. 11. 2006 - ustavující

Město porušuje zákony

Také v Boskovicích diskusní fórum na stránkách města proto zrušili. A obnovit se jej nechystají. „V příspěvcích se objevovaly jen sprosté, anonymní výlevy. Z fóra se stávala doslova žumpa. Proto jsme se jej rozhodli zrušit. Kdo z občanů se chce na kohokoliv z městského úřadu obrátit s nějakou připomínkou, může tak učinit prostřednictvím e-mailu, což je určitě efektivnější. Já sám jich dostávám od lidí poměrně dost,“ přiblížil boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Naopak v Blansku si diskusní fórum na oficiálních stránkách města pochvalují. „Příspěvky lidí si na radnici mezi sebou rozdělujeme a podle konkrétního problému pak na ně odpovídáme. Myslím, že nám už přinesly několik zajímavých podnětů. Upozorní nás na různé problémy ve městě, o kterých se jinak třeba nedozvíme,“ uvedla starostka Jaroslava Králová.

Kdo se bojí veřejné debaty, nemá zřejmě čisté svědomí a nemá v politice co dělat! Veřejnou diskusi za veřejné peníze zdravá demokracie potřebuje. Navíc, kdo tají veřejné věci, zakazuje diskusní fóra v mediích placených z veřejných peněz, zneužívá svého postavení:

www.otevrete.cz