Obsah 

SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ - alternativa pro občany města Boskovice

Úvodní slovo

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, JIŽ ČTYŘI ROKY DEKLARUJEME NESPOKOJENOST S TÍM, CO SE V NAŠEM MĚSTĚ DĚJE. NESTRANICKÝ PROGRAM NÁBÍZÍ JASNOU ALTERNATIVU SOUČASNÉMU NEDEMOKRATICKÉMU SYSTÉMU. LIDÉ, KTEŘÍ SI Z POLITIKY UDĚLALI KŠEFT, MUSÍ Z RADNICE ODEJÍT. JE NAŠÍ POVINNOSTÍ PROSADIT VEŘEJNÝ ZÁJEM.

V roce 2006 se NESTRANÍCI v Boskovicích ostře vymezili vůči místním „politikům“, kteří v minulých letech špatně nakládali s prostředky města a nebyli dobrými správci našeho obecního majetku. V rozporu s veřejným zájmem a špatnými rozhodnutími způsobili zcela konkrétní lidé nenapravitelné škody.

Několik volebních období funguje místní správa na principu vzájemných protislužeb a zavazujících osobních vztahů, lobbismu, klientelismu, různých druhů korupce. Místní „elita“ se snaží vytvořit nepravdivý obraz skutečnosti, zveřejňuje pouze to, co se jim hodí. Drtivé většině zastupitelů města nevadí, že nemají přehled o hospodaření a skutečném stavu majetku. Kdo má ve městě odlišný názor, je nepřítel. Kdo je existenčně závislý na regionu a „ozve se“, může přijít o práci.

Ve městě se stále hovoří o předražených rekonstrukcích sportovišť, o lidech, kteří si „ponechali okresní nemocnici“ a zbytečně vysávají městskou pokladnu. I po čtyřech létech se lidé neúspěšně ptají, proč platí nejdražší vodu v republice, proč někteří úředníci pracují na politická zadání, proč na jedné straně nejsou na nic peníze a na druhé straně někteří bohatnou z veřejných peněz a město žije na dluh?

Co s tím? Řešení je jediné. Lidé, kteří si z politiky udělali „kšeft“, musí z veřejného života „odejít“. Odejdou jen tehdy, když je občané nezvolí. Občané je nezvolí jen tehdy, když přijdou svobodně k volbám a zvolí někoho jiného.

V roce 2006 nepřišlo k volebním urnám v Boskovicích, Vratíkově, Bačově, Mladkově a Hrádkově 57 % oprávněných voličů. Je to jistě jejich svaté právo k volbám nejít, ale je třeba jim říct, že to jsou také jejich chodníky, silnice, školy, nemocnice. Jsou to děti nás všech, kterým chybí peníze a vybavení ve sportovních přípravkách, zájmových klubech, mimoškolských zařízeních. Bohužel 57% spoluobčanů tvoří v našem městě MLČÍCÍ VĚTŠINU, která UMOŽŇUJE tento stav! Neblahý stav, kde nám všem chybí prostředky v městských zařízeních, domovech důchodců, ve veřejném životě. My všichni platíme předraženou vodu, jsou to naše pozemky, které se prodávají jiným, je to náš areál v Červené zahradě, který někdo pojmenovává „projektem 21. století“ a další „velké dílo“ projektuje do zahrádky u školy pod Oborou.

97% občanů naší republiky jsou NESTRANÍCI. To platí i pro naše jedenácti tisícové město. Na jedenácti kandidátkách do podzimních komunálních voleb je 11x27 občanů, kteří se budou ucházet o Vaše hlasy. Mezi těmito kandidáty jsou známé tváře lidí, někteří jsou v komunální politice již mnoho let. Přestože jejich jména budou po několik generací spojována s dnešním marasmem, stále a opakovaně se ucházejí o mandáty do Městského zastupitelstva, do Městské rady a na místa starostů. Kdo neztratil alespoň špetku altruismu, kdo neztratil kontakt s realitou, musí vědět, že pod falešnou hrou na pravici a levici, mají tito „exponenti dnešního režimu“ šanci nám opět vládnout. Po dvaceti letech nemá cenu dělit občany na různé kategorie, práce na radnici není diktovaná ideologií. Je to skutečně jen a jen o lidech samotných. Mezi 297 kandidáty je drtivá většina vážených spoluobčanů a kvalitních odborníků. Tito lidé jasně nabízejí transparentní město, dávají prostor občanům podílet se každodenně a přímo na chodu města a nabízejí silné nástroje a mechanismy kontroly nad těmi, kteří budou spravovat nové Boskovice.

Vážení spoluobčané.
Nestraníci na naší kandidátce se ztotožňují s názorem, že myšlení a chování každého z nás je založeno na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého lidského vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Ale rozpoznat co je dobré a co není, umí téměř každý. Demokracie nikde na světě není dokonalá, ale demokracie bez účasti většiny lidí na veřejném životě a bohužel i politice, nemůže fungovat, jak vidíme ostatně kolem nás na každém kroku. A proto je důležité využít práva svobodné volby. Lidé nesmí mlčet. Udělejme „mocné bezmocnými“. Vysokou politiku dnes příliš ovlivnit nemůžeme, ale změna ze zdola, změna z chodníku, změna v našem městě je možná!!!
Kdosi kdysi řekl: „ …co nevytvoříš v čase, který ti byl vyměřen, to už za tebe nikdo neudělá…“.

Vážení občané a Vážení nezkompromitovaní kandidáti.
Další šanci udělat na radnici inventuru a vystavit odcházející elitě spravedlivý účet, budeme mít až za dlouhé čtyři roky. Nepropásněme šanci na prosazení veřejného zájmu, šanci pro nové Boskovice. Naše děti a ti co přijdou po nás, to ocení.

Děkujeme Vám. Kandidáti Sdružení nestraníků

Kandidátní listina